Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.15   171.96   100.22   2.94
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.59
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.84   8.02
Józefa Piłsudskiego   5.58   6.6
Tytusa Chałubińskiego   7.26   8.67
Zofii i Witolda Paryskich   6.48   7.89
Kuźnice   7.74   9.12
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.98   13.17
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.07 20:00
Deszczowo
17° / 11° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
14°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
10°
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ogłoszenie o przetargu Al. 3 Maja lok. D

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (lokal użytkowy) oznaczonej symbolem D o powierzchni 46,47 m², znajdującej się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 3 Maja 5 w Zakopanem wraz z udziałem wynoszącym 4647/517000 w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 846/4 obręb 5 o powierzchni 0,0865 ha, będącej własnością Gminy Miasto Zakopane.


Ogłoszenie

Szczegóły https://bip.zakopane.eu/ogloszenie-o-przetargu-242...

(APM)