Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.28   439.07   64.88   6.85
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   21.51
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   11.94   14.85
Józefa Piłsudskiego   10.19   13.22
Tytusa Chałubińskiego   9.44   12.11
Zofii i Witolda Paryskich   11.27   15.48
Kuźnice   7.92   9.98
Gronik   9.11   11.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.64   17.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 23.04 11:00
Śnieg
5° / -2° słabe opady śniegu
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Śnieg
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 08:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2021

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Zakopane o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dziecina rok 2021 po aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 1 -ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Na podstawie art.46. ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.- Dz. U. z 2020 r. poz. 2029; 2400), ogłasza się, że:

  • podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2021 wynosi: 13 175,15 zł.

statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane po aktualizacji wynosi: 369

statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach wynosi : 3

statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach wynosi : 3

  • podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 w/w ustawy na rok 2021 wynosi: 8 216,98 zł

statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane wynosi: 33

Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych wynosi : 0