Jakość powietrza
Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.21   800.87   67.32   5.26
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   12.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   21.48   31.3
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   12.26   16.84
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Pon. 25.03 22:00
Śnieg
-0° / -1° słabe opady śniegu
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Słonecznie
-1°
Czw. 13:00
Śnieg
Pt. 13:00
Słonecznie
Sob. 13:00
Słonecznie
Stefa Miejska

Ogłoszenie Bachledzki Wierch

Ogłoszenie Bachledzki Wierch

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH (dla działki nr 58/2 obręb 48 w Zakopanem).