Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   1.3   357.44   109.28   7.82
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   24.94
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.98   10.2
Józefa Piłsudskiego   8.28   11.1
Tytusa Chałubińskiego   7.5   9.7
Kuźnice   8.96   11.63
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.52   9.81
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 12.08 14:00
Słonecznie
24° / 13° bezchmurnie
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Sob. 14:00
Deszczowo
17°
Nd. 14:00
Deszczowo
22°
Pon. 11:00
Słonecznie
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

Gminne Biuro Spisowe Powszechnego Spisu Rolnego 2020 ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego.

Kandydatem na rachmistrza terenowego może być osoba:

1) pełnoletnia;

2) zamieszkała na terenie Zakopanego;

3) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych pismo aplikacyjne składają do Urzędu Miasta Zakopane podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz oświadczenie o spełnieniu ww. kryteriów z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

(APM)