Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3   257.88   71.22   5.18
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.9   30.64
Józefa Piłsudskiego   19.55   28.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 17.06 08:00
Deszczowo
16° / 12° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
19°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
22°
Sob. 05:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane
Stefa Miejska

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski południowej

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski południowej

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Obowiązuje: 2018-12-18 od godz. 0 do 24

Działania ochronne:

Jednostki oświatowe:

•             Zawieszają na tablicy ogłoszeń informacje o prognozie zanieczyszczenia powietrza.

•             Obserwują trendy pogodowe i wskazania stacji pomiarowych oraz pomocniczo sensorów, jeżeli takie znajdują się w placówce lub w pobliżu.

•             Ograniczają przebywania podopiecznych na zewnątrz.

•             Uruchamiają oczyszczacze powietrza, jeżeli takie są w placówce.

•             Ograniczają wietrzenia klas lub pomieszczeń.

•             Zachęcają: rodziców do posyłania dzieci transportem zbiorowym, a jeżeli jest to niemożliwe do wspólnego podwożenia dzieci samochodem; pracowników lub podopiecznych do podróży pieszych (jeżeli nie odbywają się przy ruchliwych drogach i trwają maksymalnie o połowę dłużej niż dojazd samochodem), transportem zbiorowym lub wspólnych podróży samochodem; - w celu minimalizacji użycia samochodu.

•             Zarządzają wietrzenie klas lub pomieszczeń po poprawie warunków w wyniku pojawieniu się wiatru.

Ogólne działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

•             ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

•             unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

•             ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

•             osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

•             śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Pamietaj:

  • Nie pal w kominku, jeżeli masz inne źródło ogrzewania.
  • Jeżeli nie możesz zastosować innego źródła ciepła, ogrzewaj nieruchomość suchym drewnem lub węglem najwyższej jakości (węgiel o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg; drewno o wilgotności poniżej 15%).
  • Ogranicz używanie samochodu – zabierz współpasażerów jeżeli musisz jechać.
  • Ogranicz rozpalanie ognisk i używanie dmuchaw do liści.
  • Używaj oczyszczacza powietrza.

Urząd Miasta Zakopane