Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.25   226.27   73.41   5.27
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   5.38
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.05   3.94
Józefa Piłsudskiego   6.3   8.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.98   4.19
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 13.07 17:00
Deszczowo
14° / 7° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
20°
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
14°
Sob. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Obowiązuje: 2019-02-20 od godz. 0 do 24

Obszar: powiat nowotarski, tatrzański

Działania ochronne:

Jednostki oświatowe:

•             Zawieszają na tablicy ogłoszeń informacje o prognozie zanieczyszczenia powietrza.

•             Obserwują trendy pogodowe i wskazania stacji pomiarowych oraz pomocniczo sensorów, jeżeli takie znajdują się w placówce lub w pobliżu.

•             Ograniczają przebywania podopiecznych na zewnątrz.

•             Uruchamiają oczyszczacze powietrza, jeżeli takie są w placówce.

•             Ograniczają wietrzenia klas lub pomieszczeń.

•             Zachęcają: rodziców do posyłania dzieci transportem zbiorowym, a jeżeli jest to niemożliwe do wspólnego podwożenia dzieci samochodem; pracowników lub podopiecznych do podróży pieszych (jeżeli nie odbywają się przy ruchliwych drogach i trwają maksymalnie o połowę dłużej niż dojazd samochodem), transportem zbiorowym lub wspólnych podróży samochodem; - w celu minimalizacji użycia samochodu.

•             Zarządzają wietrzenie klas lub pomieszczeń po poprawie warunków w wyniku pojawieniu się wiatru.

Ogólne działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

•             ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

•             unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

•             ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

•             osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

•             śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Pamietaj:

  • Nie pal w kominku, jeżeli masz inne źródło ogrzewania.
  • Jeżeli nie możesz zastosować innego źródła ciepła, ogrzewaj nieruchomość suchym drewnem lub węglem najwyższej jakości (węgiel o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg; drewno o wilgotności poniżej 15%).
  • Ogranicz używanie samochodu – zabierz współpasażerów jeżeli musisz jechać.
  • Ogranicz rozpalanie ognisk i używanie dmuchaw do liści.
  • Używaj oczyszczacza powietrza.

(APM)