Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – służy uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które obszary miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi a następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii.

Jak realizujemy Strategię Rozwoju?

18 listopada 2022

Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Remont drogi rolnej Furmanowa w miejscowości Zakopane

3 stycznia 2022

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielony transport publiczny” (Faza I) Wartość projektu: 10 596 450,00 PLN Wartość kosztów kwalifikowanych: 10 251 082,00 PLN...