Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   23.26   553.1   3.06   7.89
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   5.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   17.83   24.72
Józefa Piłsudskiego   20.43   28.64
Tytusa Chałubińskiego   10.83   14.37
Kuźnice   0.52   0.77
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   14.51   21.14
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 28.09 11:00
Deszczowo
11° / 9° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Deszczowo
12°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Deszczowo
13°
Sob. 08:00
Deszczowo
12°
Zdjęcie promujące Zakopane

Remont potoku Młyniska

Przez Urzędem Miasta Zakopane odbyła się konferencja prasowa, podczas której z Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Radosław Radoń zapowiedział kontynuację remontu potoku Młyniska w Zakopanem. Prace prowadzone będą we współpracy ze środowiskiem ekologów tak, aby zachować istniejący w potoku ekosystem.

Uczestniczący w spotkaniu Radosław Radoń oraz wiceburmistrz Tomasz Filar podkreślili wagę tego przedsięwzięcia zarówno pod względem ekologicznym, jak i wizerunkowym dla miasta Zakopane. Chodzi o postępującą od wielu lat na tym cieku wodnym niszczącą erozję linową, która stwarza realne zagrożenie dla życia i mienia - wzdłuż koryta Potoku Młyniska na całej linii zlokalizowane są bowiem prywatne budynki mieszkalne oraz inne obiekty takie jak kładki, mosty, plac targowiska, czy parkingi.

Dzięki podjętym działaniom Polskich Wód, które na tę inwestycję pozyskały dofinansowanie ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, możliwe będzie trwałe zabezpieczenie sąsiadującej z korytem potoku infrastruktury przed możliwymi osunięciami podmytych brzegów. Inwestycja w całej zlewni potoku istotnie podniesie bezpieczeństwo i uchroni przed wystąpieniem lokalnych podtopień.

Radosław Radoń podziękował mieszkańcom i organizacjom ekologicznym za zaangażowanie w sprawę oraz zapewnił o uwzględnieniu ich głosu, a także informowaniu na bieżąco o postępach prac.

(RKW)