Jakość powietrza
Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.99   838.17   66.58   7.82
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   3
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.6   3.36
Kasprowicza   -   -
Józefa Piłsudskiego   6.14   8.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Śr. 22.05 14:00
Deszczowo
14° / 9° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Deszczowo
14°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
18°
Pon. 11:00
Słonecznie
18°
luty 2019

Porozmawiajmy o powietrzu

Porozmawiajmy o powietrzu

W Krakowie odbyły się konsultacje w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Program stanowi podstawę strategii działań, zmierzających do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. W konsultacjach uczestniczyli zaproszeni samorządowcy, mieszkańcy i specjaliści. Zakopane reprezentował wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk.

Podczas spotkania zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Pełnomocnikiem Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Województwem Małopolskim i Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy. Przedmiotem Porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie organizacji pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 dla dodatkowych dwóch miejscowości na terenie regionu.

- Chcielibyśmy wprowadzić do obiegu pojęcie ekodoradcy technicznego dla przedsiębiorców, a także powołać radę czystego powietrza - przyznał Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Wyniki badań dostępne będą na stronach Małopolski i Stowarzyszenia. Krakowski Alarm Smogowy będzie prowadzić badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 przy pomocy sprzętu spełniającego wymogi państwowego monitoringu środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska odpowiedzialny będzie za ważenie filtrów z poborników pyłowych oraz wykonywanie oznaczeń benzo(a)pirenu z filtrów dostarczonych przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

W wyniku konsultacji Województwo Małopolskie przystąpi do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiegostanowiącego podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Poprzez zaproszenie do konsultacji samorządów, mieszkańców i specjalistów władze województwa pragną włączyć zainteresowanych programem w przygotowanie aktualizacji już na początkowym etapie. Informacje na temat ww. spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/wstepne-spotkanie-konsultacyjne/

Uwagi i wnioski do założeń programu można składać w terminie do 31 marca 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Tekst i zdjęcia: UMWM

(AKS)