Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.32   769.53   23.74   9.51
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   9.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.22   13.83
Józefa Piłsudskiego   0   0
Tytusa Chałubińskiego   13.13   18.17
Kuźnice   8.14   11.36
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   19.33   29.28
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 29.11 13:00
Śnieg
-1° / -7° słabe opady śniegu
Pon. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Wt. 13:00
Słonecznie
-0°
Śr. 13:00
Słonecznie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Jesienne prace pielęgnacyjne

W ramach utrzymania zieleni miejskiej, w tym zadrzewienia gminnego, prowadzone są jesienne prace ogrodnicze polegające na likwidacji obsadzeń letnich, ostatnim koszeniu zieleńców przed zimą, grabieniu liści w obrębie zieleńców, pielęgnacji żywopłotów, sadzeniu cebul kwiatów wiosennych w obrębie rabat ziemnych i mis betonowych.

W ramach likwidacji skutków wiatru halnego i opadu ciężkiego śniegu łamiącego gałęzie drzew (okiść) wykonano pielęgnację drzew w ramach skrajni drogowej o długości 602 mb i 77 szt. el. dr. oraz usunięto 20 szt. drzew - złomów i wywrotów i zabezpieczono przed wywrotem 13 szt. młodych nasadzeń drzew zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane.

Pielęgnacja zadrzewienia gminnego polegająca na cięciu sanitarnym, technicznym i formującym korony młodych drzew zostanie przeprowadzona w okresie zimowym.

Tekst i zdjęcia: Wydział Ochrony Środowiska

(APM)