Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.33   411.57   54.69   4.39
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   21.51
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   18.36   20.62
Józefa Piłsudskiego   19.21   23.41
Tytusa Chałubińskiego   18.55   22.16
Zofii i Witolda Paryskich   21.13   27.39
Kuźnice   19.41   22.32
Gronik   14.73   17.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   19.76   24.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 28.02 07:00
Zachmurzenie
-3° / 0° rozproszone chmury
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Słonecznie
Śr. 13:00
Słonecznie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 04:00
Śnieg

Wszystkich Świętych - czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Nowotarskiej w rejonie cmentarza. W dniach 1 i 2 listopada w godzinach 7:00 – 22:00 zostanie całkowicie tj. dwustronnie zamknięty odcinek ul. Nowotarskiej od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza. Objazd przez ul. Sienkiewicza, Kościuszki, Aleje 3-go Maja.

W razie wzmożonego ruchu samochodowego policja może podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu odcinka ul. Nowotarskiej w dniu  31.10.2019 r. oraz 03.11.2019 w godzinach 7:00 - 22:00. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w ruchu w ramach linii komunikacji miejskiej nr 14 przystanek Aleje 3-go Maja Dolne zostanie wyłączony z obsługi.

(AKS)