Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.84   565.84   53.17   9.97
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   9.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   28.2   32.74
Józefa Piłsudskiego   21.56   23.07
Tytusa Chałubińskiego   11.53   12.44
Zofii i Witolda Paryskich   12.81   14.14
Kuźnice   11.21   12.02
Gronik   11.34   11.88
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.3   14.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 21.04 05:00
Słonecznie
1° / 4° bezchmurnie
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Śnieg
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Szkolenie w zakresie procedury Otwartego Konkursu Ofert

29 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane zorganizowane zostanie bezpłatne szkolenie w zakresie procedury Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań gminy. Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński.

Zakres szkolenia:

1. Procedura otwartego konkursu ofert- ogłoszenie konkursu i elementy niezbędne i fakultatywne.

2. Omówienie elementów druku oferty:

·Jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,

·zasady konstrukcji budżetu zadania,

3. Umowa realizacji zadania publicznego:

·zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,

·przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,

·prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,

·rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,

·procedura zwrotu dotacji,

·inne wymogi wprowadzone przez umowę,

·załączniki do umowy.

4. Sprawozdanie z realizacji zadania:

·Elementy sprawozdania,

·Sprawozdanie częściowe i końcowe,

·Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,

·Rozliczenie rezultatów

·Złączniki do sprawozdania,

5. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

Raz jeszcze serdecznie zachęcamy wszystkie Stowarzyszenia do wzięcia udziału w szkoleniu.

(APM)