Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.84   565.84   53.17   9.97
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   9.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   28.2   32.74
Józefa Piłsudskiego   21.56   23.07
Tytusa Chałubińskiego   11.53   12.44
Zofii i Witolda Paryskich   12.81   14.14
Kuźnice   11.21   12.02
Gronik   11.34   11.88
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.3   14.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 21.04 05:00
Słonecznie
1° / 4° bezchmurnie
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Śnieg
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Dotacje na zabytki

Mając na uwadze wspólną troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Podhala, Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest przybliżenie właścicielom zabytkowych nieruchomości, wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego, zagadnień, związanych z uzyskaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obrębie zabytkowych nieruchomości, zarówno ze środków Gminy Miasto Zakopane jaki i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz z zasobów Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Spotkanie odbędzie się: 24 października 2019r. godz. 11.00 w Centrum Kultury Rodzimej „Czerwony Dwór” w Zakopanem przy ul. Kasprusie 27

W spotkaniu wezmą udział wskazane powyżej organy udzielające dotacji. Przedstawiciele jednostek, przybliżą zasady oraz tryby udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wrazie możliwości, uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności. Osoba do kontaktu: Natalia Skiepko Miejski Konserwator Zabytków tel. 18 20 20 473 mail: mkz@zakopane.eu