Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   36.11   621.35   3.92   8.14
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   24.61
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   21.66   32.12
Józefa Piłsudskiego   11.1   14.28
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.3   5.66
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 10.07 02:00
Zachmurzenie
14° / 17° rozproszone chmury
Sob. 14:00
Deszczowo
18°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Debata o zabytkach

W Centrum Kultury Rodzimej  w willi Czerwony Dwór odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z uzyskaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obrębie zabytkowych nieruchomości, zarówno ze środków Gminy Miasto Zakopane, jak i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz z zasobów Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem właścicieli zabytków.

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli poprowadziła Miejska Konserwator Zabytków Natalia Skiepko.

(APM)