Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.85   428.8   85.21   6.27
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   0.71
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.65   10.6
Józefa Piłsudskiego   7.42   9.37
Tytusa Chałubińskiego   9.54   12.02
Zofii i Witolda Paryskich   9.24   12.49
Kuźnice   8.3   10.37
Gronik   7.8   9.8
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.65   18.28
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 22.04 20:00
Zachmurzenie
5° / -1° rozproszone chmury
Pt. 14:00
Śnieg
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Śnieg
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
12°
Zdjęcie promujące Zakopane

Debata o zabytkach

W Centrum Kultury Rodzimej  w willi Czerwony Dwór odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z uzyskaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obrębie zabytkowych nieruchomości, zarówno ze środków Gminy Miasto Zakopane, jak i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz z zasobów Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem właścicieli zabytków.

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli poprowadziła Miejska Konserwator Zabytków Natalia Skiepko.

(APM)