Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.88   375.03   38.26   9.61
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.56
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.72   19
Józefa Piłsudskiego   18.35   25.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.26   8.05
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 16.07 02:00
Zachmurzenie
11° / 9° pochmurno z przejaśnieniami
Pt. 14:00
Deszczowo
11°
Sob. 14:00
Deszczowo
16°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
19°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wakacje w mieście 2019

Zapraszamy rodziców ( opiekunów dzieci ) do zapisania dzieci na zajęcia, które odbywać się będą w ramach programu Wakacji w mieście organizowanych przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Program zajęć:
- Artystyczne poniedziałki
- Doświadczalne wtorki
- Turystyczne środy
- Sportowe czwartki
- Językowe piątki
Zajęcia dedykowane są wyłącznie dla dzieci z roczników od 2008 do 2013 ( włącznie), będących uczniami zakopiańskich szkół i przedszkoli.

ZAJĘCIA SĄ DLA DZIECI :
- PRZEDSZKOLAKI -dla dzieci z rocznika 2013 i starszych. Zostanie utworzona maksymalnie 1 grupa – ilość miejsc – do 15
- UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - dla uczniów do rocznika 2008 włącznie Zostaną utworzone maksymalnie 3 grupy – ilość miejsc - 45
Zajęcia odbywać się będą w Zakopiańskim Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35a, w dniach od 1 lipca 2019 do dnia 16 sierpnia 2019 ( z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Składanie kart zgłoszeń potrwa:
- do dnia się 7 czerwca 2019 r ( lub do wyczerpania liczby wolnych miejsc) dla zajęć prowadzonych w okresie od 1 lipca 2019 do 26 lipca 2019. Łączna ilość miejsc – 60 ( max 15 dla grupy przedszkolnej i 45 dla szkolnej – łącznie 4 grupy)
- do dnia 28 czerwca 2019 ( lub do wyczerpania liczby wolnych miejsc) dla zajęć prowadzonych w okresie od 29 lipca 2019 do 16 sierpnia 2019. Łączna ilość miejsc – 60 ( max 15 dla grupy przedszkolnej i 45 dla szkolnej – łącznie 4 grupy)
Z uwagi na kwestie proceduralne nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia dziecka na zajęcia po upływie terminów do złożenia kart.

Rodziców ( opiekunów), którzy będą chcieli zapisać swoje dziecko ( dzieci ) na zajęcia Wakacje w mieście prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia w terminie wskazanym powyżej do pokoju nr 126 w Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem, ul. Kasprusie 35a. Każda karta zgłoszenia wymaga wcześniejszego potwierdzenia jej w szkole lub przedszkolu do której uczęszcza dziecko oraz zaakceptowania przez rodzica/opiekuna warunków regulaminu uczęszczania na zajęcia przez dziecko.
Zgłoszenia wraz z wypełnionymi kartami będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminach wskazanych w ogłoszeniu i regulaminie zajęć.

Udział w organizowanym w naszym mieście po raz czwarty programie Wakacje w mieście jest nieodpłatny i finansowany przez Miasto Zakopane.
Rodzice ponoszą jedynie koszty obiadów dziecka oraz opłatę tytułem składki na ubezpieczenie dziecka w czasie zajęć. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach jest złożenie karty kwalifikacyjnej wraz z pieczątką szkoły( przedszkola) do której uczęszcza dziecko oraz opłacenie z góry przez rodzica ( opiekuna ) kosztów obiadów za wszystkie dni zajęć na które dziecko zostało zgłoszone. Termin zapłaty za obiady upływa w dniu 7 czerwca 2019r. ( dla zajęć od 1 lipca do 26 lipca 2019) i w dniu 28 czerwca 2019 ( dla zajęć w okresie od 29 lipca 2019 do 16 sierpnia 2019)
Opłata za obiady będzie przyjmowana w sekretariacie Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, tel. 18 20 127 86.

REGULAMIN

Karta zgłoszenia lipiec

Karta zgłoszenia sierpień

Zgoda rodzica


(APM)