Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.17   822.32   24.55   11.21
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   25.95
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   27.47   42.15
Józefa Piłsudskiego   30.54   47.48
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   19.13   27.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 20.01 04:00
Śnieg
-1° / -4° słabe opady śniegu
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pt. 13:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane

Sadzenie drzew i krzewów rodzimych

Tradycją lat ubiegłych, w Zakopanem odbyła się wiosenna akcja sadzenia drzew i krzewów rodzimych, przeprowadzona wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

W ramach akcji w placówkach oświatowych oraz na terenach nieruchomości gminnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Miasto Zakopane nasadzono 151 szt. roślin, w tym 83 szt. drzew i 68 szt. krzewów.

W dniu 11 maja w zamian za kupony pozyskane za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych rozdano mieszkańcom 1576 szt. roślin, w tym 849 szt. drzew i  727 szt. krzewów rodzimych gatunków. Dodatkowo mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursie organizowanym przez TPN, w ramach którego otrzymywali sadzonki buka pospolitego i jodły pospolitej. 

Przy okazji akcji sadzenia drzew, pracownicy Urzędu Miasta Zakopane prowadzili kampanię mającą na celu na celu podniesienie świadomości szkodliwości palenia odpadów w przydomowych piecach.

Wydział Ochrony Środowiska dziękuje pracownikom Spółki TESKO TKGK Sp. z o.o. za pomoc w akcji.

(RKW)