Jakość powietrza
Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   18.81   731.46   41.26   8.92
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   29.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   28.87   44.64
Józefa Piłsudskiego   18.6   29.95
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Sob. 25.05 02:00
Słonecznie
9° / 8° bezchmurnie
Nd. 14:00
Deszczowo
16°
Pon. 14:00
Deszczowo
18°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Śr. 14:00
Deszczowo
10°
Stefa Miejska

Sadzenie drzew i krzewów rodzimych

Sadzenie drzew i krzewów rodzimych

Tradycją lat ubiegłych, w Zakopanem odbyła się wiosenna akcja sadzenia drzew i krzewów rodzimych, przeprowadzona wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

W ramach akcji w placówkach oświatowych oraz na terenach nieruchomości gminnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Miasto Zakopane nasadzono 151 szt. roślin, w tym 83 szt. drzew i 68 szt. krzewów.

W dniu 11 maja w zamian za kupony pozyskane za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych rozdano mieszkańcom 1576 szt. roślin, w tym 849 szt. drzew i  727 szt. krzewów rodzimych gatunków. Dodatkowo mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursie organizowanym przez TPN, w ramach którego otrzymywali sadzonki buka pospolitego i jodły pospolitej. 

Przy okazji akcji sadzenia drzew, pracownicy Urzędu Miasta Zakopane prowadzili kampanię mającą na celu na celu podniesienie świadomości szkodliwości palenia odpadów w przydomowych piecach.

Wydział Ochrony Środowiska dziękuje pracownikom Spółki TESKO TKGK Sp. z o.o. za pomoc w akcji.

(RKW)