Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.88   375.03   38.26   9.61
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.56
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.72   19
Józefa Piłsudskiego   18.35   25.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.26   8.05
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 16.07 02:00
Zachmurzenie
11° / 9° pochmurno z przejaśnieniami
Pt. 14:00
Deszczowo
11°
Sob. 14:00
Deszczowo
16°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
19°
Zdjęcie promujące Zakopane

Renowacja kapliczek

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE informuje, że Urząd Miasta Zakopane wyraża chęć przystąpienia do odrestaurowania zabytkowych kapliczek, zlokalizowanych na terenie miasta. W bieżącym roku kalendarzowym planowane jest przeprowadzenie renowacji 3 kapliczek.

1. Kapliczka: Krzyż z żelaza kuźnickiego osadzony na kamiennym postumencie z piaskowca, 1857r.; Zakopane, rondo Romana Dmowskiego

2. Kapliczka: Krzyż z żelaza kuźnickiego osadzony na kamiennym postumencie z piaskowca, upamiętniający cmentarz choleryczny, 1873r.; Zakopane, okolice ronda Solidarności od strony osiedla Łukaszówki

3. Kapliczka: Krzyż z piaskowca z żeliwną postacią Chrystusa Ukrzyżowanego, osadzony na postumencie z granitu i piaskowca, 1931, Zakopane, ul. Janosówka obok nr 12

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Zakopane zaprasza mieszkańców oraz turystów do współudziału w przedsięwzięciu, poprzez zgłaszanie do Urzędu Miasta Zakopane wszelkich istotnych informacji na temat kapliczek, zwłaszcza w kwestii własności, opiekunów kapliczek, autorów, czy wszelkich materiałów ikonograficznych czy to w formie pocztówek, fotografii czy informacji z prasy, wydawnictw. Zgromadzony materiał archiwalny będzie pomocny podczas doboru właściwych środków oraz preparatów, stosowanych przy pracach restauratorskich i konserwatorskich, mających na celu przywrócenie obiektom historycznego wyglądu. Jak również, po przeprowadzeniu renowacji, kapliczki planowane są do montażu w lokalizacjach najbardziej zbliżonych do historycznych, tj. z czasu sprzed budowy rond.

Materiały proszę przekazywać do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, UM Zakopane p. 209, tel. 18 20 20 473 osobiście lub na adres email: mkz@zakopane.eu

(RKW)