Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.55   0   75.65   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.33   4.22
Józefa Piłsudskiego   4.72   6.42
Tytusa Chałubińskiego   4.54   5.84
Zofii i Witolda Paryskich   5.02   6.76
Kuźnice   4.18   5.38
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.4   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacja dla rolników

Jednym z zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. W całym kraju wprowadzono stan epidemii. Mimo tego rolnicy muszą wykonać swoją pracę. Wiosenne siewy, orki, podhalański redyk owiec mogą spowodować zagrożenia wypadkowe.

Rolnicy i osoby związane z rolnictwem powinny pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP w gospodarstwie oraz w trakcie wykonywania prac polowych.

Co roku pracownicy prewencji Kasy przeprowadzają szkolenia na temat BHP w rolnictwie. Jednak ze względu na zaistniałą sytuacje w roku 2020, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca wszystkich rolników do samodzielnego zapoznania się podstawowymi zasadami Bhp na stronie internetowej www.krus.gov.pl, gdzie znajduje się zakładka pt. „Kampanie promocyjne KRUS”.

Dostępne są tam materiały prewencyjne dotyczące zapobiegania wypadkom w trzech najliczniejszych grupach zdarzeń związanych z:

- upadkami rolników w gospodarstwie- jest to najliczniejsza grupa wypadkowa, pokazane są podstawowe przyczyny wypadków, oraz rozwiązania stosowane przez rolników aby zminimalizować ryzyko upadku w gospodarstwie.

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewencyjne-krus-w-2020-roku/upadki/

- obsługą zwierząt -możemy dowiedzieć się o podstawowych przyczynach wypadków przy pracy ze zwierzętami, zachowaniu zwierząt oraz w jaki sposób postępować aby uniknąć wypadku przebywając ze zwierzęciem.

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/nie_ryzykujesz_gdy_znasz_i_szanujesz.pdf

- pracą na maszynach i urządzeniach w gospodarstwie- często rolnicy pracując na maszynach i urządzeniach nie stosują odpowiednich osłon i zabezpieczeń oraz używają niesprawnego technicznie sprzętu. Zapoznając się z materiałem dowiemy się jak odpowiednio zabezpieczyć maszyny i urządzenia oraz stosować środki ochrony osobistej w celu zapobiegania wypadkom.

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/maszyny_2020.pdf

Ponadto zachęcamy do wypełnienia list kontrolnych dołączonych do każdej kampanii celem sprawdzenia stanu technicznego sprzętów i maszyn, które znajdują się w gospodarstwie.

(RKW)