Jakość powietrza
Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   21.9   586.7   36.59   9.02
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   20.37
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.25   34.74
Józefa Piłsudskiego   20.37   30.3
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Pon. 27.05 02:00
Zachmurzenie
11° / 13° lekkie zachmurzenie
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
11°
Pt. 14:00
Deszczowo
17°
luty 2019

Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji

Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji

Informujemy o kampanii społecznej "Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji", której głównym celem jest edukacja w obszarze oszczędności, ekonomii, praw konsumenta, manipulacyjnych technik sprzedaży i bezpieczeństwa. Organizatorami kampanii są Stowarzyszenie MANKO i Fundacja FAST. Projekt skierowany jest do seniorów, którzy są głównymi odbiorcami prezentacji, a także do samorządów i przedsiębiorców.

Projekt przewiduje działania prewencyjne przed dokonywaniem zakupów w warunkach, które nie sprzyjają rozważnemu podjęciu decyzji przez konsumentów. Goście zaproszeni na tego typu spotkania (pokazy, prezentacje, bezpłatne badania) nie są właściwie informowani o celu handlowym, bywają wprowadzani w błąd co do właściwości produktów. Często cena jest od 10 do 50 razy wyższa aniżeli rynkowa wartość produktu. W trakcie spotkań bywa wywierana presja i wątpliwy etycznie nacisk na potencjalnych klientów (np. poprzez odwoływanie się do odpowiedzialności za zdrowie rodziny). Klienci po zakupie nie otrzymują wszystkich dokumentów ani nie są informowani o swych prawach(w szczególności o prawie do odstąpienia od umowy). W tym roku (2019) poza edukacją seniorów i ich dzieci na warsztatach zakładamy edukację gmin, uzdrowisk i hoteli, aby nie wynajmowały powierzchni pod tego typu nieetyczne praktyki biznesowe. Pragniemy, aby firmy i samorządy złożyły deklarację w tej kwestii. Już pierwsze gminy, hotele oraz uzdrowiska przystąpiły do kampanii. Planujemy także działania na rzecz zmiany prawa, które wzorem innych krajów ograniczą tego typu formy sprzedaży.

Pomóż nam zatrzymać ten nieetyczny proceder i powiedz "STOP MANIPULACJI, NIE KUPUJ NA PREZENTACJI". Udostępnij - zareaguj i powiadom innych!

·SPOT TELEWIZYJNY KAMPANII

·SPOT RADIOWY KAMPANII

Broszura kampanii "Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji!" 

Tekst: Stowarzyszenie MANKO

(APM)