Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.89   340.62   24.25   9.03
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   10.16
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.8   19.33
Józefa Piłsudskiego   13.42   17.52
Tytusa Chałubińskiego   9.19   11.94
Kuźnice   11.02   14.34
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.64   12.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 13.08 08:00
Zachmurzenie
19° / 15° lekkie zachmurzenie
Pt. 14:00
Deszczowo
22°
Sob. 14:00
Deszczowo
16°
Nd. 14:00
Deszczowo
20°
Pon. 14:00
Deszczowo
22°
Wt. 05:00
Deszczowo
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Posiedzenie Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Programowej ZCK w składzie:

Agnieszka Nowak – Gąsienica – Z-ca Burmistrza Miasta Zakopane

Zofia Gołubiew – historyk sztuki, b. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

Urszula Dubowska – scenarzysta, reżyser, dziennikarz TVP Kultura

Joanna Staszak – Naczelnik Wydz. Kultury w UM Zakopane

Lidia Rosińska-Podleśny – rzeźbiarka, z-ca dyrektora do spraw artystycznych Zakopiańskiego Centrum Kultury,

prof. Adam Myjak – artysta rzeźbiarz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Jan Kanty Pawluśkiewicz – kompozytor, malarz

Marek Król Józaga – projektant, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara

w Zakopanem

W posiedzeniu, oprócz członków Rady Programowej ZCK, udział wzięli:

Beata Majcher – dyrektor ZCK

Maciej Wojak – pełnomocnik dyrektora ZCK ds. programowych

Spotkanie rozpoczęto od zwiedzania Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór. Następnie, w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, Beata Majcher, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury, przedstawiła sprawozdanie z działalności Zakopiańskiego Centrum Kultury w roku 2018 oraz plany na rok 2019.

Podkreślona została współpraca pomiędzy Urzędem Miasta Zakopane, Zakopiańskim Centrum Kultury oraz innymi podmiotami w obszarze współorganizacji i promocji wydarzeń kulturalnych i sportowych, odbywających się w Zakopanem.

Członkowie Rady Programowej ZCK z uznaniem wyrazili się o ilości i jakości wydarzeń realizowanych przez Zakopiańskie Centrum Kultury, tym samym akceptując sprawozdanie z bieżącej działalności. Ponadto Rada Programowa pozytywnie zaopiniowała plany Zakopiańskiego Centrum Kultury na rok 2019.

Tekst i zdjęcia: ZCK

(APM)