Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.33   1034.18   47.77   12.81
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   28.45
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.62   9
Józefa Piłsudskiego   0   0
Tytusa Chałubińskiego   13.89   20.08
Kuźnice   2.49   3.48
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.76   9.46
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 04.12 01:00
Deszczowo
3° / 4° słabe opady deszczu
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

26 czerwca podczas IX Sesji Rady Miasta Zakopane przedstawiony został „Raport o stanie miasta” za rok 2018. Burmistrz Miasta Zakopane po raz pierwszy został zobowiązany do jego sporządzenia nowymi zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Raport został przyjęty przez Radnych razem ze sprawozdaniem finansowym, a Burmistrzowi zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium. 


Raport o stanie Zakopanego na rok 2018 zawiera dane dotyczące każdego aspektu funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Prezentuje szczegóły działalności Urzędu Miasta oraz stanowi wykaz wszystkich podjętych inicjatyw z zakresu kultury, sportu, promocji, finansów, edukacji oraz pomocy społecznej. Całość dokumentu liczy 264 strony. 

Prezentację z najważniejszymi danymi z raportu przedstawił podczas sesji wiceburmistrz Tomasz Filar. Następnie obyła się debata z udziałem Radnych. Z kolei sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Helena Mamcarz. Poinformowano także o pozytywnych opiniach, które wydała komisja rewizyjna, a także Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania podjęta została przy 13 głosach „za”, 1 „przeciw” i 2 "wstrzymujących się". Absolutorium przyjęto jednogłośnie 16 głosami „za”.

Burmistrz Leszek Dorula dziękując za wotum zaufania oraz absolutorium wyraził także wdzięczność radnym za dobrą współpracę i pracownikom urzędu za przygotowanie Raportu oraz skuteczną pracę na rzecz miasta. Skarbnik Helena Mamcarz tradycyjnie od Burmistrza i jego Zastępców w dowód uznania otrzymała bukiet kwiatów.

(AKS)

RAPORT O STANIE MIASTA ZAKOPANE
za 2018 r.