Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.69   246.79   67.23   4.93
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   4.12
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.03   3.9
Józefa Piłsudskiego   6.78   8.76
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.5   14.63
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 13.07 17:00
Deszczowo
15° / 7° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
20°
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
14°
Sob. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

VII Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zakopane.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia roku 2019 „Rokiem Antoniego Rząsy”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rekompensaty za realizację zadania własnego Gminy powierzonego przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rekompensaty dla Spółki „ TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa za realizację zadania polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych gminnych oraz drogach , dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane oraz letni i zimowym utrzymaniu przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Zakopane w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane na rzecz jej użytkownika wieczystego
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości rekompensaty dla Spółki „ TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Zakopane w zakresie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Zakopane w zakresie zadania dotyczącego tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przedkładania Burmistrzowi zbiorczych miesięcznych raportów wagowych odpadów zbieranych z terenu miasta, w punktach selektywnej zbiórki oraz instalacji przetwarzania i składowania odpadów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2019-2030.
  Wolne wnioski mieszkańców
  Odpowiedzi Burmistrza na  wnioski.
  Oświadczenia i komunikaty.
  Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN GLUC


(APM)