Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.24   0   75.13   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.57   3.58
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.83
Tytusa Chałubińskiego   3.76   5.18
Zofii i Witolda Paryskich   3.84   6.81
Kuźnice   2.11   3.41
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.86   1.08
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 17:00
Deszczowo
22° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na Nosalu

Na XXIV sesji Radni Miasta Zakopane przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOSAL – STACJA NARCIARSKA w Zakopanem. To wielki dzień dla narciarstwa w naszym mieście. W wyniku uchwalenia Planu, Miasto stworzyło warunki formalno-prawne do reaktywacji narciarstwa zjazdowego na Nosalu, w tym organizacji zawodów rangi światowej.

Podjęta przez Radnych Uchwała jest częścią szeroko zakrojonych działań, które mają na celu przywrócenie naszemu miastu miana zimowej stolicy Polski. Obecnie trwają również zaawansowane pracę nad kolejnymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, które pozwolą na rozwój narciarstwa min. na Harendzie, czy Cyrhli.

Sporządzenie MPZP „Nosal – stacja narciarska” możliwe było dzięki uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Środowiska, wyrażającej zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne 1,5 ha gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na północnym stoku Nosala.

Na podstawie uchwalonego Planu, możliwy będzie rozwój istniejącego ośrodka narciarskiego. Inwestor będzie miał możliwość zmodernizowania starej kolei krzesełkowej, poszerzenia trasy narciarskiej, wykonania instalacji do naśnieżania i oświetlenia stoku, a także stworzenia profesjonalnego zaplecza technicznego stacji. Wszystko to umożliwi dostosowanie stoku do standardów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS i uzyskanie odpowiednich homologacji umożliwiającej rozgrywanie zawodów krajowych i międzynarodowych.

Podczas Sesji Rady Miasta burmistrz Leszek Dorula złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uzgodnienia przyjętego Planu oraz do wydania decyzji, które zostały podjęte mając na uwadze poszanowanie i dobro tatrzańskiej przyrody.

- Wszystko zaczęło się z inicjatywy pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas wspólnego spotkania z dyrektorem COS Zakopane oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego uzgodniliśmy, że będziemy dążyć do otwarcia Nosala, aby w tym miejscu można było zbudować prawdziwy ośrodek narciarski. Dziękuję za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym: dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego i Radzie Naukowej Parku, samorządowcom, którzy jednoznacznie popierali nasze działania oraz wszystkim radnym Miasta Zakopane – mówił burmistrz Leszek Dorula.

Burmistrz Miasta Zakopane podziękowania kieruje również do Ministra Środowiska Michała Wosia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Edwarda Siarki oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, którzy wsparli prowadzone przez Miasto działania.

- Dalsze kroki zależeć będą od porozumienia właścicieli gruntów i infrastruktury narciarskiej. Miasto stworzyło możliwość rozwoju narciarstwa na Nosalu. Życzę właścicielom i inwestorom, aby jak najszybciej rozpoczęli współpracę, która skutkować będzie powstaniem nowoczesnego ośrodka narciarskiego w naszym mieście – podkreśla burmistrz Dorula.

(RKW)