Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.49   442.69   13.37   4.29
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   9.62
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   0.67   0.83
Józefa Piłsudskiego   3.68   5.09
Tytusa Chałubińskiego   3.54   4.55
Zofii i Witolda Paryskich   4.51   5.86
Kuźnice   1.21   1.61
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.25   0.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 07.12 13:00
Zachmurzenie
1° / -3° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 10:00
Śnieg
-3°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kontrola biletów parkingowych

Kontrolę biletów w Strefie Płatnego Parkowania w podstrefach A, B i C może przeprowadzać jedynie firma Firma Remontowo-Budowlana Maciej Król, ul. Ustup 17. 34-500 Zakopane, z którą została podpisana umowa na okres od 1.11.2021 do 30.11.2022

Kontrolerzy zobowiązani są do posiadania identyfikatorów ze zdjęciem i pieczęcią firmy oraz do noszenia ich w widocznym miejscu w trakcie wykonywania czynności kontrolnych w SPP.

Kontrola SPP polega  na weryfikacji umieszczenia którejś z form potwierdzenia wniesienia opłaty za postój, umieszczonej w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu oraz dodatkowo za pośrednictwem mobilnego systemu kontroli SPP, tj. na wysłaniu zapytania z urządzenia mobilnego do właściwych baz danych obejmujących informacje o uprawnieniu do parkowania na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Po przeprowadzeniu pełniej procedury kontrolnej, w przypadku negatywnej weryfikacji uprawnienia do parkowania w SPP, kontroler wystawia zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie wystawiane jest w formie DRUKOWANEJ, a jego wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 248/2019 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 31 października 2019 (przykładowe zawiadomienie w załączniku). Kontroler umieszcza zawiadomienie za wycieraczką przedniej szyby pojazdu lub doręcza je do rąk osoby parkującej, jeżeli jest obecna w pojeździe.

WAŻNE! Kontrolerzy SPP nie są uprawnieni do przyjmowania jakichkolwiek opłat związanych z postojem pojazdów w SPP bądź opłat dodatkowych. Opłaty za postój w strefie dokonuje się wyłącznie poprzez zakup biletu parkingowego w parkomacie (opłata gotówką lub kartą), bądź też za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Opłatę dodatkową wnosi się wyłącznie w sposób wskazany w Zarządzeniu Nr 248/2019, tj. poprzez dokonanie wpłaty na konto Urzędu Miasta Zakopane nr 05 1240 2294 1111 0010 9412 1750, gotówką w kasie Urzędu Miasta Zakopane, bądź jako wpłatę w parkomacie (dotyczy wyłącznie opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł). 

Przypominamy również, że opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego pobierane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 21:00.