Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.43   0   71.14   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   31.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.32   3.26
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.87
Tytusa Chałubińskiego   2.79   4
Zofii i Witolda Paryskich   2.88   5.62
Kuźnice   3.43   5.08
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 20:00
Deszczowo
20° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kontrola biletów parkingowych

Kontrolę biletów w Strefie Płatnego Parkowania w podstrefach A, B i C może przeprowadzać jedynie firma: Firma Remontowo-Budowlana Maciej Król, ul. Ustup 17. 34-500 Zakopane, z którą została podpisana umowa na okres od 01.12.2022 r. - 30.11.2023 r.

Kontrolerzy zobowiązani są do posiadania identyfikatorów ze zdjęciem i pieczęcią firmy oraz do noszenia ich w widocznym miejscu w trakcie wykonywania czynności kontrolnych w SPP.

Kontrola SPP polega  na weryfikacji umieszczenia którejś z form potwierdzenia wniesienia opłaty za postój, umieszczonej w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu oraz dodatkowo za pośrednictwem mobilnego systemu kontroli SPP, tj. na wysłaniu zapytania z urządzenia mobilnego do właściwych baz danych obejmujących informacje o uprawnieniu do parkowania na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Po przeprowadzeniu pełniej procedury kontrolnej, w przypadku negatywnej weryfikacji uprawnienia do parkowania w SPP, kontroler wystawia zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie wystawiane jest w formie DRUKOWANEJ, a jego wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 248/2019 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 31 października 2019 (przykładowe zawiadomienie w załączniku). Kontroler umieszcza zawiadomienie za wycieraczką przedniej szyby pojazdu lub doręcza je do rąk osoby parkującej, jeżeli jest obecna w pojeździe.

WAŻNE! Kontrolerzy SPP nie są uprawnieni do przyjmowania jakichkolwiek opłat związanych z postojem pojazdów w SPP bądź opłat dodatkowych. Opłaty za postój w strefie dokonuje się wyłącznie poprzez zakup biletu parkingowego w parkomacie (opłata gotówką lub kartą), bądź też za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Opłatę dodatkową wnosi się wyłącznie w sposób wskazany w Zarządzeniu Nr 248/2019, tj. poprzez dokonanie wpłaty na konto Urzędu Miasta Zakopane nr 05 1240 2294 1111 0010 9412 1750, gotówką w kasie Urzędu Miasta Zakopane, bądź jako wpłatę w parkomacie (dotyczy wyłącznie opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł). 

Przypominamy również, że opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego pobierane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 21:00.