Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   36.11   621.35   3.92   8.14
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   24.61
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   21.66   32.12
Józefa Piłsudskiego   11.1   14.28
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.3   5.66
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 10.07 02:00
Zachmurzenie
14° / 17° rozproszone chmury
Sob. 14:00
Deszczowo
18°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zakopiańskie Centrum Kultury poszukuje pracownika

Zakopane, dnia 09.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo!

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY informuje, że nasza instytucja prowadzi rekrutację osób na wolne stanowisko specjalisty ds. organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert na w/w stanowisko pracy.

Kandydaci zainteresowani pracą przy organizacji MFFZG powinni posiadać następujące umiejętności:

- pożądana znajomość folkloru Podhala,

- mile widziane wykształcenie wyższe, preferowane kierunki (etnografia, zarządzanie, logistyka),

- co najmniej dobra znajomość j. angielskiego, w mowie i w piśmie (sprawdzana podczas rozmowy),

- umiejętność obsługi programów komputerowych tj. Word, Excel, Outlook,

- pożądane doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć organizacyjnych, w szczególności w obszarze realizacji projektu,

- zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy własnej,

- umiejętność działania pod presją czasu,

- łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy zespołowej,

- otwartość i komunikatywność,

- samodzielność, systematyczność oraz dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie Biura Festiwalowego,

- korespondencja w j. angielskim z zespołami i podmiotami zewnętrznymi,

- poszukiwanie nowych zespołów, chętnych do udziału w MFFZG,

- współpraca z festiwalami folklorystycznymi w Polsce i zagranicą,

- prowadzenie portalu społecznościowego MFFZG,

- przygotowywanie informacji i prowadzenie strony internetowej MFFZG,

- przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie działań objętych organizacją MFFZG,

- przygotowywanie umów i zleceń w zakresach działań objętych organizacją MFFZG,

- organizacja transportu, wyżywienia i zakwaterowania osób biorących udział w Festiwalu
w tym zespołów, jury, pilotów, twórców ludowych i innych,

- organizacja spotkań Rady Artystycznej Festiwalu i innych,

- pozyskiwanie pracowników i wolontariuszy na MFFZG,

- współpraca z MKiDN w zakresie realizacji zapisów wniosku o dofinansowanie organizacji MFFZG, w tym przygotowanie sprawozdań z wykonania zadania oraz współpraca z innymi instytucjami, sponsorami i partnerami wydarzenia.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy zawarcie pierwszej umowy na czas określony, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

CV oraz list motywacyjny prosimy składać do dnia 31.01.2019 r. w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury przy ul. Kościeliskiej 7, od poniedziałku do piątku
w godzinach 900-1700, lub na adres e-mail: finanse2@promocja.zakopane.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dodatkowa klauzula CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.