Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   65.31   1138.19   15.86   14.55
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   65.14
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   98.06   139.3
Józefa Piłsudskiego   20.96   30.31
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   58.24   91.78
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Wt. 21.01 22:00
Zachmurzenie
-2° / -2° rozproszone chmury
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Słonecznie
Pt. 13:00
Słonecznie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Program profilaktyki wczesnego wykrywania zakażeń HCV

Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zaprasza mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały na bezpłatne badania przesiewowe u osób z grupy ryzyka zakażeniem HCV. Przedmiotowe badania, połączone z kampanią informacyjno-promocyjną, realizowane są w ramach „Profilaktyki wczesnego wykrywania zakażeń HCV wśród osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem”.

Podmiotem wykonującym badania jest ALLMEDICA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – miejscem ich wykonywania jest filia placówki w Zakopanem przy ul. Chyców Potok 26.

Wszelkie pytania należy kierować do realizatora – rejestracja telefoniczna pod nr: 18- 26-57-488 bądź osobista w przychodni przy ul. Chyców Potok 26 (budynek Społem Szymonek).

O szczegółach programu można przeczytać w aktualnościach na stronie internetowej www.allmedica.pl

(APM)