Jakość powietrza
Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   18.81   731.46   41.26   8.92
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   29.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   28.87   44.64
Józefa Piłsudskiego   18.6   29.95
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Sob. 25.05 02:00
Słonecznie
9° / 8° bezchmurnie
Nd. 14:00
Deszczowo
16°
Pon. 14:00
Deszczowo
18°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Śr. 14:00
Deszczowo
10°
Stefa Miejska

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zakopane na podstawie Uchwały Rady Miasta Zakopane XLIV/649/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane przypomina o jesiennym terminie akcji odszczurzania, która odbędzie się na terenie Zakopanego w dniach 15.10 –15.11.2018 r.

Odszczurzanie winno być przeprowadzone w następujący sposób:

  1. Do odszczurzania należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu.
  2. Do dnia rozpoczęcia odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę, a do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu.
  3. Oczyścić z różnego rodzaju odpadów: podwórza, śmietniki, piwnice i strychy; zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
  4. W dniu 15 października 2018 r. wyłożyć trutkę wg ulotki dołączonej do każdego opakowania, w miejscach gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, altanach śmietnikowych, piwnicach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, itp., umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA”. Wyłożone trutki pozostawić do dnia 15 listopada 2018 r., uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.
  5. W czasie wyłożenia trutki należy:

W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe, a następnie przekazywać je do utylizacji.

  1. W dniu 15 listopada 2018 r. zebrać wszystkie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe oraz trutki, a następnie przekazać je do utylizacji.

INFORMACJA! (nie dotyczy osób fizycznych)

Wykonanie bezpiecznej deratyzacji spoczywa na osobach posiadających odpowiednie uprawnienia, odpowiedzialnych za zagrożenie życia, zdrowia ludzi i zwierząt na obszarze wykonanego zabiegu, oraz za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w obiekcie. Wykonawca deratyzacji sporządza odpowiedni protokół pozabiegowy stwierdzający wykonanie deratyzacji i rodzaj użytych preparatów z podaniem nazwy substancji biologicznie czynnej.

(RKW)