Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.69   379.21   56.77   3.9
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   17.14
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.02   15.63
Józefa Piłsudskiego   14.18   20.24
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 16.10 17:00
Deszczowo
15° / 7° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
17°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Słonecznie
18°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Zdjęcie promujące Zakopane

Dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów azbestowych

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie prac związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz druki wniosków uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane II p. – pok. 223, tel. (18) 20-20-474 oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona...

(APM)