Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   37.78   836.4   6.13   14.6
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   38.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   54.03   74.65
Józefa Piłsudskiego   9.18   12.18
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   8.35   11.46
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 16.12 10:00
Zachmurzenie
4° / 2° całkowite zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Deszczowo
Sob. 07:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje:

21

Pracownicy:

Kontakt elektroniczny biuro.prasowe@zakopane.eu

 • Anna Karpiel-Semberecka - Kierownik, tel. 18 20 20 452, pok. 21, e-mail
 • Agata Pacelt-Mikler - Kontakty z mediami, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 21, e-mail
 • Regina Korczak-Watycha - Kontakty z mediami, media społecznościowe, konsultacje społeczne, tel. 18 20 20 449, pok. 21,  e-mail
 • Marta Jasuwienas-Zaleska -  tel. 18 20 20 449, pok. 21 (nieobecna)

Realizuje w szczególności:

 1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją;
 2. Działania w zakresie informacji wewnętrznej;
 3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta;
 4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta;
 5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu;
 6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami;
 7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem;
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej;
 9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez;
 10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.