Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   54.68   958.17   3.09   25.66
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   35.1
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   52.1   71.57
Józefa Piłsudskiego   25.01   35.92
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   17.46   25.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 17.02 10:00
Zachmurzenie
7° / 2° całkowite zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Śnieg
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 07:00
Zachmurzenie
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje:

21

Realizuje w szczególności:

  1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją;
  2. Działania w zakresie informacji wewnętrznej;
  3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta;
  4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta;
  5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu;
  6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami;
  7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem;
  8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej;
  9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez;
  10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.