Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3   257.88   71.22   5.18
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.9   30.64
Józefa Piłsudskiego   19.55   28.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 17.06 08:00
Deszczowo
16° / 12° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
19°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
22°
Sob. 05:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Pozatatrzańska część Gminy Miasto Zakopane została podzielona na ponad 30 obszarów, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. Obecnie miejska część Zakopanego jest w zdecydowanej większości pokryta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla obszaru Tatr znajdującego się w granicach gminy (z wyjątkiem Kuźnic i stoku Nosala) Zakopane nie sporządza planów miejscowych.

Dostępny jest portal mapowy zawierający podstawową informację o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych i umożliwiający wyszukiwanie po obrębie i numerze działki. W serwisie widoczny jest także podział na plany miejscowe. Portal nie obejmuje pełnej treści planów i może służyć jedynie do celów poglądowych.

Z pełną treścią planów miejscowych można zapoznać się poprzez Alfabetyczny rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierający odnośniki do tekstów i załączników graficznych planów oraz właściwych dzienników urzędowych.

Dodatkowe informacje:

• Informujemy, że plany miejscowe zawierają informacje wynikające z przepisów odrębnych aktualnych na dzień sporządzenia planu, mogących ulegać modyfikacjom bez konieczności zmiany planu. W szczególności dotyczy to:

- Gminnej Ewidencji Zabytków – aktualne informacje można uzyskać na stronach Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

- terenów osuwiskowych – aktualne informacje są dostępne na stronie Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny

- parków kulturowych – w Zakopanem obowiązuje obecnie Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej oraz Park Kulturowy Krupówki

Uchwała ws. aktualności planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopanego wraz z wykazem materiałów opracowanych w ramach „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Zakopane”

• Dostępne są orientacyjne mapki z podziałem na plany miejscowe: na podkładzie mapy topograficznej oraz na podkładzie z siatką działek ewidencyjnych.

• Treść portalu mapowego jest dostępna również jako usługi przeglądania i pobierania; szerszy opis, wraz z aktualnymi adresami zapytań GetCapabilities znajduje się w metadanych. W przypadku problemów z wyświetleniem warstwy WMS, należy dopisać ciąg znaków „&VERSION=1.1.0” do adresu usługi.