Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.37   1006.82   7.45   9.76
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   58.96
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   104.7   130.82
Józefa Piłsudskiego   26.36   37.52
Tytusa Chałubińskiego   29.27   42.77
Zofii i Witolda Paryskich   39.04   56.3
Kuźnice   3.42   4.36
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.76   3.28
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 05.12 01:00
Zachmurzenie
4° / 4° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

WIZJA

Urzędu Miasta Zakopane

Służba na rzecz mieszkańców Zakopanego oraz turystów
w przyjaznym środowisku

POLITYKA JAKOŚCI

Urzędu Miasta Zakopane.
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie kompetentnej, nowoczesnej, terminowej i zgodnej z prawem obsługi klientów UM Zakopane.

Cele systemu zarządzania jakością UM Zakopane

 • Skuteczna realizacja programu rozwoju gminy
 • Poprawa obsługi klientów
 • Poprawa obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie oraz skuteczności systemu zarządzania
 • Rozwój systemów informatycznych Urzędu poprzez opracowanie Polityki Bezpieczeństwa i Planu rozwoju informatyzacji
 • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN-ISO 9001 2008.

Powyższe cele realizowane będą poprzez

 • kształtowanie identyfikacji pracowników z celami Polityki Jakości,
 • wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania w Urzędzie.
 • prawidłowe planowanie oraz nadzór nad zadania i projektami.
 • motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • zapewnienie profesjonalizmu pracowników w zakresie wykonywanych zadań,
 • kompetentne i terminowe załatwianie spraw,
 • ukierunkowanie działań na zespołowe rozwiązywanie problemów.
 • rozwój informatyzacji Urzędu poprzez rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz uruchomienie elektronicznych obiegów dokumentów i portalu intranetowego e-Urzędu.

Jako odpowiedzialny za politykę jakości deklaruję zapewnienie środków niezbędnych do prawidłowego działania systemu zarządzania jakością, swoje zaangażowanie oraz zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu Miasta Zakopane oraz stałe doskonalenie systemu poprzez skuteczną realizację niniejszej polityki.

30/10/2009 Janusz Majcher Burmistrz Miasta Zakopane