Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   29.17   1097.18   7.4   10.96
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   43.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   106.63   133.63
Józefa Piłsudskiego   24.15   34.22
Tytusa Chałubińskiego   24.44   34.28
Zofii i Witolda Paryskich   39.08   55.93
Kuźnice   4.35   5.33
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.51   6.36
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 05.12 01:00
Zachmurzenie
3° / 3° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane
Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagodpodarowania przestrzennego

    

Pozatatrzańska część Gminy Miasto Zakopane została podzielona na ponad 30 obszarów, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. Obecnie miejska część Zakopanego jest w zdecydowanej większości pokryta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla obszaru Tatr znajdującego się w granicach gminy (z wyjątkiem Kuźnic i stoku Nosala) Zakopane nie sporządza planów miejscowych


Dostępny jest
portal mapowy zawierający podstawową informację o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych i umożliwiający wyszukiwanie po obrębie i numerze działki. W serwisie widoczny jest także podział na plany miejscowe. Portal nie obejmuje pełnej treści planów i może służyć jedynie do celów poglądowych.

Z pełną treścią planów miejscowych można zapoznać się poprzez Alfabetyczny rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierający odnośniki do tekstów i załączników graficznych planów oraz właściwych dzienników urzędowych.

Dodatkowe informacje:
1. Informujemy, że plany miejscowe zawierają informacje wynikające z przepisów odrębnych aktualnych na dzień sporządzenia planu, mogących ulegać modyfikacjom bez konieczności zmiany planu. W szczególności dotyczy to:
- Gminnej Ewidencji Zabytków – aktualne informacje można uzyskać na stronach Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
- terenów osuwiskowych – aktualne informacje są dostępne na stronie Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny
- parków kulturowych – w Zakopanem obowiązuje obecnie Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej oraz Park Kulturowy Krupówki

2. Uchwała ws. aktualności planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopanego wraz z wykazem materiałów opracowanych w ramach „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Zakopane”

3. Dostępne są orientacyjne mapki z podziałem na plany miejscowe: na podkładzie mapy topograficznej oraz na podkładzie z siatką działek ewidencyjnych.

4. Treść portalu mapowego jest dostępna również jako usługi przeglądania i pobierania; szerszy opis, wraz z aktualnymi adresami zapytań GetCapabilities znajduje się w metadanych. W przypadku problemów z wyświetleniem warstwy WMS, należy dopisać ciąg znaków „&VERSION=1.1.0” do adresu usługi.