Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.43   0   22.11   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.48
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   9.36   12.09
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.22
Zofii i Witolda Paryskich   6.18   8.36
Kuźnice   6.47   8.51
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.59   6.99
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 01.10 08:00
Zachmurzenie
8° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
16°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Słonecznie
15°
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Pt. 05:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane
Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagodpodarowania przestrzennego

    

Pozatatrzańska część Gminy Miasto Zakopane została podzielona na ponad 30 obszarów, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. Obecnie miejska część Zakopanego jest w zdecydowanej większości pokryta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla obszaru Tatr znajdującego się w granicach gminy (z wyjątkiem Kuźnic i stoku Nosala) Zakopane nie sporządza planów miejscowych


Dostępny jest
portal mapowy zawierający podstawową informację o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych i umożliwiający wyszukiwanie po obrębie i numerze działki. W serwisie widoczny jest także podział na plany miejscowe. Portal nie obejmuje pełnej treści planów i może służyć jedynie do celów poglądowych.

Z pełną treścią planów miejscowych można zapoznać się poprzez Alfabetyczny rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierający odnośniki do tekstów i załączników graficznych planów oraz właściwych dzienników urzędowych.

Dodatkowe informacje:
1. Informujemy, że plany miejscowe zawierają informacje wynikające z przepisów odrębnych aktualnych na dzień sporządzenia planu, mogących ulegać modyfikacjom bez konieczności zmiany planu. W szczególności dotyczy to:
- Gminnej Ewidencji Zabytków – aktualne informacje można uzyskać na stronach Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
- terenów osuwiskowych – aktualne informacje są dostępne na stronie Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny
- parków kulturowych – w Zakopanem obowiązuje obecnie Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej oraz Park Kulturowy Krupówki

2. Uchwała ws. aktualności planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopanego wraz z wykazem materiałów opracowanych w ramach „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Zakopane”

3. Dostępne są orientacyjne mapki z podziałem na plany miejscowe: na podkładzie mapy topograficznej oraz na podkładzie z siatką działek ewidencyjnych.

4. Treść portalu mapowego jest dostępna również jako usługi przeglądania i pobierania; szerszy opis, wraz z aktualnymi adresami zapytań GetCapabilities znajduje się w metadanych. W przypadku problemów z wyświetleniem warstwy WMS, należy dopisać ciąg znaków „&VERSION=1.1.0” do adresu usługi.