Jakość powietrza
Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.18   747.32   41.29   9.73
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   19.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   18.82   28.6
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   6.01   8.66
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Pt. 14.12 01:00
Śnieg
-6° / -14° słabe opady śniegu
Sob. 13:00
Śnieg
-7°
Nd. 13:00
Deszczowo
Pon. 13:00
Śnieg
-3°
Wt. 13:00
Słonecznie
-1°

Kontakt

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20400

Krystyna Morawska

tel. 18 20 20 445, pok. 105
e-mail: office@zakopane.eu

Anna Maciata

tel. 18 20 20 456, pok. 105, 

e-mail: office@zakopane.eu

Helena Mamcarz 
tel. 18 20 20 477, pok. 118

kontakt: rada@zakopane.eu 

Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail

Zuzanna Liszkowska - kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Magdalena Martyniak - sekretariat Biura Rady, inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail

Renata Barciewicz, inspektor, tel. 18 20 20 433, pok. 3

Janina Puchała - P.o. naczelnika, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail

Renata Oloś - uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, tel. 18 20 20 485, pok. 221

Adam Lewiński - oświetlenie uliczne, tel. 18 20 20 439, pok. 222

Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216

Magdalena Chilla-Latasz - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216

Piotr Rabiański - utrzymanie letnie i zimowe miasta, tel. 18 20 20 439, pok. 222

Piotr Manowiecki - tel.  18 20 20 485, pok. 221, e-mail

Zofia Kiełpińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 451, pok. 206, e-mail

Robert Wicher - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Bernadeta Wrocławiak - prowadzenie spraw administracyjno-finansowych, konkurs ofert na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej i sportu,współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel.  18 20 20 472 , pok. 207, e-mail

Agnieszka Adamczyk - prowadzenie spraw związanych z organizacją FIS World Snow Day/ światowego Dnia Śniegu/, prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych, kontakty międzynarodowe, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Aneta Zwijacz-Kozica - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 471, pok. 218, e-mail

Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120

Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 409, pok. 109

Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Bogusława Stępowska-Gąsienica - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110

Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 108

Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114

Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - L), tel.  18 20 20 435, pok.115

Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115

Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K - Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel.  18 20 20 488, pok. 110

Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 498, pok. 115

Iwona Mateusiak - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L), opłaty za dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia gruntów i nieruchomości, opłata targowa, renta planistyczna, opłata za korzystanie z przystanków, czynsze nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Miasto Zakopane, tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Rafacz Monika - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L), opłaty za dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia gruntów i nieruchomości, opłata targowa, renta planistyczna, opłata za korzystanie z przystanków, czynsze nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Miasto Zakopane, tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Małgorzata Trzebunia, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu

Tomasz Filar - Naczelnik, tel. 18 20 20 426, pok. 227

Maciej Moskwa - Zastępca Naczelnika, regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, tel.  18 20 20 476 , pok. 225

Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226

Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel.  18 20 20 427, pok. 228

Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Renata Filas, tel. 18 20 20 427, pok. 228

Jan Malacina - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, użyczenia terenu, służebność gruntowa, przesyłu, wejścia w teren, tel. 18 20 20 427, pok. 228

Kinga Handzel - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226

Jacek Dominiak - prowadzenie ewidencji dróg, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228, e-mail

Dagmara Szaflarska - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228

Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Waldemar Jucha - konserwator, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Paulina Podkanowicz-Szczerba, tel. 18 20 20 496, pok. 18

Marta Gratkowska - P.o. naczelnika, tel. 18 20 20 403, pok. 202, e-mail

Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 441, pok. 201

Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203

Piotr Buczyński - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, tel. 18 20 20 442, pok. 201

Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel.  18 20 20 441, pok. 202

Michał Kułach - pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 442, pok. 200

Bartłomiej Rzepa - tel. 18 20 20 441, pok. 201

Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu

Magdalena Pabis - koordynacja programu Cool_turalny Człowiek, prowadzenie rejestru instytucji kultury, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na działalność kulturalną, organizacja imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436, pok. 219, email: kultura2@zakopane.eu

Katarzyna Stachoń - Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu

Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura4@zakopane.eu

Marcin Jakubowski - inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału tel.  18 20 20 436, pok. 219, email:jakubowski@zakopane.eu

Kontakt elektroniczny wos@zakopane.eu

Agnieszka Bartocha - Naczelnik, tel. 18 20 20 410, pok. 210, e-mail

Alicja Olkuska-Kowalczyk - Zastępca Naczelnika, decyzje środowiskowe, ochrona zwierząt i zmiany stanu na gruncie, tel.  18 20 20 413, pok. 211, e-mail

Małgorzata Graca - decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji, tel. 18 20 20 411, pok. 214, e-mail

Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, decyzje środowiskowe, tel.18 20 20 411, pok. 214, e-mail

Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412, pok. 224, e-mail

Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa ochrona wód, tel. 18 20 20 413, pok. 211, e-mail

Artur Rafacz - gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail

Ines Menendez Kwiatkowska - dotacje na wymianę źródła ciepła, tel. 18 20 20 497, pok. 213, e-mail

Ewa Stachowska - gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych, tel. 18 20 20 424e-mail

Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, sprawy związane z zakładaniem i nadzorem nad cmentarzami, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail

Krzysztof Topór-Huciański - ekodoradca, tel. 18 20 20 497 , pok. 212 e-mail: ekodoradca@zakopane.eu

Andrzej Żegliń - praca w terenie

Kontakt elektroniczny org@zakopane.eu

Anna Łapsa - p.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 466, pok. 111,  e-mail

Katarzyna Petlińska - główny specjalista, tel. 18 20 20 432, pok. 112

Bartłomiej Chyc - informatyk,  pok. 121, e-mail

Wojciech Maszląg - informatyk, pok. 121, e-mail

Jakub Pietrzak - informatyk, pok. 121, e-mail

Marta Czekalska - centrala telefoniczna, tel. 18 20 20 400

Bernadetta Stalmach - podinspektor, tel. 18 20 20 400

Piotr Antczak - doręczenia pism wychodzących, tel. 18 20 20 400

Jakub Germański - Dziennik Podawczy, pisma wychodzące, tel. 18 20 20 400

Referat Gospodarczy

Marek Kurek - kierownik, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail

Beata Skrobot - archiwum, ewidencja mienia gminnego, zaopatrzenie, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail

Jan Kluś - konserwator, ksero, tel. 18 20 20 406

Janusz Duda - kierowca

Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu

Wojciech Stankiewicz - Naczelnik, tel. 18 20 20 495, pok. 18b

Michał Halaczek - Kierownik Referatu Inwestycji, 18 20 20 495, pok. 18b,  e-mail

Karolina Wróblewska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail

Tadeusz Tylka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Andrzej Haładyna - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Wojciech Urbaś, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Arkadiusz Szymczyk - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f, e-mail

Joanna Żelechowska - Podinspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu 

Zofia Martyniak - Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16

Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15

Teresa Smółka - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15

Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 4

Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 16

Elżbieta Foszczyńska - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji taxi, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail

Stanisław Budrzeński - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16

Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16

Joanna Łapka - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 481 , pok. 4

Jan Kępski - Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431 , pok. 213

Renata Zielińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 416, pok. 6, e-mail

Anna Kostelic - Inspektor - sprawy dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Dorota Polinkiewicz - Inspektor - sprawy związane z przydziałem mieszkań komunalnych, tel.  18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Kinga Ripper-Miksiewicz - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Jakub Sikorski - sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, tel. 18 20 20 467 , pok. 13

Małgorzata Korab-Pańszczyk - kontrola wewnętrzna, tel. 18 20 20 483, pok. 119, e-mail

Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 483, pok. 119

Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail

Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 209, e-mail

Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel.  18 20 20 432, pok. 112

Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 440, pok. 209

Kontakt elektroniczny biuro.prasowe@zakopane.eu

Anna Karpiel-Semberecka - Kierownik, tel. 18 20 20 452, pok. 21, e-mail

Agata Pacelt-Mikler - Inspektor, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 21, e-mail

Marta Jasuwienas-Zaleska - Inspektor, tel. 18 20 20 449, pok. 21, e-mail

Regina Korczak-Watycha - Inspektor, tel. 18 20 20 449, pok. 21,  e-mail

Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu

Urszula Grzyb - Kierownik, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail

Ewa Stasik - przygotowywanie i sprawdzanie procedur z zakresu zamówień publicznych /przetargów/, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Natalia Skiepko - Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 204, e-mail

Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 205

Bogusław Ożański -  tel. 18 20 20 431 , pok. 1

Grzegorz Drewniak - tel. 18 20 20 491, pok. 22

Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu

Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Gimnazjalna 14, tel. 18 20 00 044 w godz. 7.00-15.00

Marek Trzaskoś - P.o. Komendanta, tel. 881 932 458

Józef Szyszka - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, tel. 694 485 633

Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044): Maria Bafia-Bobek, Henryk Zwijacz-Kozica, Wiesław Lenard, Tomasz Pabis, Stanisław Sikoń, Bartłomiej Święchowicz, Henryk Ziemianek, Maciej Fajto, Wojciech Król-Tomków, Grzegorz Chorąży, Sławomir Kmiecik, Tomasz Herman, Rafał Filas, Grzegorz Zawiałów, Janos Sultis, Jakub Bukowski, Maciej Stoch

Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13 - Halina Gąsienica-Roj, tel. 18 20 20 478, pok. 5

Kontakt elektroniczny usc@zakopane.eu

Katarzyna Czernik - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11

Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11

Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax  18 20 20 465, pok. 11

Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax 18 20 20 465 , pok. 11

192 88, całodobowo

Jeśli masz problem - zadzwoń - 192 88! Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić w Twojej sytuacji.

Każda osoba niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, która przeżywa trudności życiowe może zadzwonić do Telefonu Zaufania.

Telefon zaufania 192 88 działa codziennie, także w dni wolne od pracy i święta w godzinach 18.00 - 22.00. 
Możesz anonimowo i bezpiecznie porozmawiać o tym, co Cię trapi. Nie zostaniesz zapytany o nazwisko, dokładny adres, miejsce pracy czy wygląd lub inne dane.

Telefon Zaufania stanowi oparcie dla osób dotkniętych osobistymi problemami, które nie chcą lub nie mogą dzielić się nimi z rodziną czy znajomymi, a próbują pokonać własne osamotnienie. 
Pomocy udziela zespół życzliwych i zaangażowanych specjalistów z różnych dziedzin. Dyżurni w Telefonie Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą dzwoniącą osobą, gwarantując anonimowość. Nie oceniają, nie krytykują ani nie potępiają oraz unikają wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego.

Telefon zaufania nie zastępuje terapii ani działalności grup wsparcia.

Działalność Telefonu Zaufania jest finansowana ze środków Miasta Zakopane.

  • tel. 18 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu - Adam Lewiński, tel. 18 20 20 439 , pok. 222