Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   1.03   304.71   103.15   3.05
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   15.93
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.79   18.38
Józefa Piłsudskiego   13.7   18.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 21.08 05:00
Zachmurzenie
15° / 10° pochmurno z przejaśnieniami
Czw. 14:00
Zachmurzenie
18°
Pt. 14:00
Słonecznie
23°
Sob. 14:00
Słonecznie
27°
Nd. 14:00
Deszczowo
27°
Zdjęcie promujące Zakopane
Strefa Miejska

Zakopiańskie Centrum Kultury ogłasza nabór

Zakopiańskie Centrum Kultury ogłasza nabór

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ROZLICZEŃ

W PIONIE KSIĘGOWO – FINANSOWYM
34-500 ZAKOPANE, UL. KOŚCIELISKA 7


1. Określenie stanowiska, na które odbywa się nabór:

a) nazwa stanowiska: Specjalista ds. zamówień publicznych oraz rozliczeń

b) wymiar czasu pracy: pełny etat

c) miejsce pracy: Zakopiańskie Centrum Kultury, 34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 7.


2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

b) nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, lub przestępstwo skarbowe umyślne oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,

c) posiadać wykształcenie co najmniej średnie:3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

b) biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;

c) doskonała organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania

d) umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, asertywność

e) inicjatywa i kreatywność4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  1. wystawianie faktur sprzedażowych dla kontrahentów,
  2. prowadzenie rejestru faktur sprzedażowych,
  3. prowadzenie bazy oraz rejestru umów zawieranych przez ZCK,
  4. przygotowanie, prowadzenie postępowań oraz sporządzanie dokumentacji w sprawie udzielania zamówień publicznych,
  5. publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym,
  6. przygotowanie projektów umów na podstawie dokumentacji zamówień publicznych,
  7. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
  8. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  9. współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UPZ5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV,

b) oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury, ul Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych oraz rozliczeń, od poniedziałku do piątku w godzinach 9 00-1700, lub na adres e-mail: finanse2@promocja.zakopane.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.


UWAGI

- Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone wybrane osoby.

- Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.

- Aplikacje, które wpłyną do ZCK po wyżej wymienionym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

- Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata i przedłużenia procesu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dodatkowa klauzula CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.