Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3   257.88   71.22   5.18
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.9   30.64
Józefa Piłsudskiego   19.55   28.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 17.06 08:00
Deszczowo
16° / 12° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
19°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
22°
Sob. 05:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane
Stefa Miejska

Zakopiańskie Centrum Kultury ogłasza nabór

Zakopiańskie Centrum Kultury ogłasza nabór

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ROZLICZEŃ

W PIONIE KSIĘGOWO – FINANSOWYM
34-500 ZAKOPANE, UL. KOŚCIELISKA 7


1. Określenie stanowiska, na które odbywa się nabór:

a) nazwa stanowiska: Specjalista ds. zamówień publicznych oraz rozliczeń

b) wymiar czasu pracy: pełny etat

c) miejsce pracy: Zakopiańskie Centrum Kultury, 34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 7.


2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

b) nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, lub przestępstwo skarbowe umyślne oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,

c) posiadać wykształcenie co najmniej średnie:3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

b) biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;

c) doskonała organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania

d) umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, asertywność

e) inicjatywa i kreatywność4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  1. wystawianie faktur sprzedażowych dla kontrahentów,
  2. prowadzenie rejestru faktur sprzedażowych,
  3. prowadzenie bazy oraz rejestru umów zawieranych przez ZCK,
  4. przygotowanie, prowadzenie postępowań oraz sporządzanie dokumentacji w sprawie udzielania zamówień publicznych,
  5. publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym,
  6. przygotowanie projektów umów na podstawie dokumentacji zamówień publicznych,
  7. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
  8. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  9. współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UPZ5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV,

b) oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury, ul Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych oraz rozliczeń, od poniedziałku do piątku w godzinach 9 00-1700, lub na adres e-mail: finanse2@promocja.zakopane.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.


UWAGI

- Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone wybrane osoby.

- Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.

- Aplikacje, które wpłyną do ZCK po wyżej wymienionym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

- Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata i przedłużenia procesu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dodatkowa klauzula CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.