Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.45   467.11   73.64   7.09
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   0.75   0.95
Józefa Piłsudskiego   0.55   0.82
Tytusa Chałubińskiego   0.58   0.78
Zofii i Witolda Paryskich   0.96   1.46
Kuźnice   0.26   0.4
Gronik   0.24   0.31
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.09   1.45
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 22.10 02:00
Zachmurzenie
7° / 3° zachmurzenie umiarkowane
Sob. 14:00
Śnieg
Nd. 14:00
Słonecznie
Pon. 14:00
Słonecznie
12°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przetarg Pardałówka

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości, położonej w Zakopanem przy ul. Pardałówka 37, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 38/1, 39/4, 39/5, 40/1, 41/1, 45/7, 48/7, 49/13 obręb 107 o łącznej powierzchni 0,3211 ha.

ogłoszenie o przetargu - działki nr 38.1, 39.4, 39.5, 40.1, 41.1, 45.7, 48.7, 49.13 obr. 107 ul. Pardałówka 37

mapa - działki ewidencyjne nr 38.1, 39.4, 39.5, 40.1, 41.1, 45.7, 48.7, 49.13 obręb 107 ul. Pardałówka 37 Zakopane

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 19.2021 z dnia 22.01.2021 (regulamin przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości)

(APM)