Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   15.31   429.75   45.13   4.85
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   10.83
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.37   21.14
Józefa Piłsudskiego   4.9   6.66
Tytusa Chałubińskiego   7.65   9.72
Zofii i Witolda Paryskich   11.82   15.68
Kuźnice   0.03   0.08
Gronik   4.05   4.89
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   11.92   15.36
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 13.05 23:00
Deszczowo
10° / 9° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
Sob. 14:00
Deszczowo
13°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
13°
Wt. 14:00
Deszczowo
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ogłoszenie o przetargu Al. 3 Maja

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (lokal użytkowy) oznaczonej symbolem D o powierzchni 46,47 m², znajdującej się w budynku wielomieszkaniowym przy Al. 3 Maja 5 w Zakopanem wraz z udziałem wynoszącym 4647/517000 w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 846/4 obręb 5 o powierzchni 0,0865 ha, będącej własnością Gminy Miasto Zakopane.Szczegóły na stronie https://bip.zakopane.eu/ogloszenie-o-przetargu-218...