Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.95   210.11   63.81   2.72
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.49   3.4
Józefa Piłsudskiego   4.41   6.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 20.09 14:00
Deszczowo
11° / 3° słabe opady deszczu
Sob. 14:00
Słonecznie
15°
Nd. 14:00
Słonecznie
18°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
15°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
17°
Śr. 11:00
Zachmurzenie
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Działając z Upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane – zarządcy dróg publicznych na terenie Gminy Miasto Zakopane – na podstawie art. 39 ust. 6 i 6a) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), informuję o zamiarze rozpoczęcia realizacji inwestycji drogowych na terenie Miasta Zakopane i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47.

Szczegółowa informacja w załączniku: informacja - Ustup.pdf

(AKS)