Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   25.14   589.17   11.38   6.44
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   28.86
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   35.21   49.55
Józefa Piłsudskiego   15.94   20.98
Tytusa Chałubińskiego   18.96   26.65
Zofii i Witolda Paryskich   26.11   40.78
Kuźnice   6.45   8.23
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.77   1.02
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 25.09 23:00
Deszczowo
10° / 10° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
11°
Wt. 14:00
Deszczowo
13°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
13°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
12°
Zdjęcie promujące Zakopane

Uchwała Rady Miasta Zakopane

Rada Miasta Zakopane 29 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie: ogłoszenia roku 2022 „Rokiem Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem”.

UCHWAŁA NR XXXIV/468/2021

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie: ogłoszenia roku 2022 „Rokiem Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje

§ 1

W roku Jubileuszu 25–lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II ogłasza się rok 2022 „Rokiem Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.