Przetargi ZCK

Ogłoszenie i wyniki zamówienia dot. „Wykonania oświetlenia i nagłośnienia w ramach festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2017”

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza zamówienie, którego przedmiotem jest „Wykonanie oświetlenia i nagłośnienia w ramach festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2017”.Termin składania ofert upływa w dniu 13 kwietnia 2017 roku, o godzinie 12:00.

2017-04-13


Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoiska handlowego znajdującego się na pl. Pod Gubałówką

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoiska handlowego nr 5 B znajdującego się na pl. Pod Gubałówką.

2017-03-25


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na placu Pod Gubałówką

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych nr 5b, 10b, 13 znajdujących się na placu Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych oraz artykułów i produktów spożywczych na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

2017-03-17


Przetarg na oddanie w dzierżawę stoiska handlowego znajdującego się na ul. Krupówki

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę stoiska regionalnego nr 16 przeznaczonego do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych, znajdującego się na ul. Krupówki na okres od 1 kwietna 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

2017-03-17


Nabór na stanowisko referenta ds. promocji i rozwoju turystyki

Zakopiańskie Centrum Kultury, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. promocji i rozwoju turystyki.

2017-03-13


Ogłoszenie przetargu na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych nr 5b, 10b, 13 znajdujących się na pl. Pod Gubałówką przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

2017-03-08


Ogłoszenie przetargu na oddanie w dzierżawę stoiska regionalnego nr 16 znajdującego się na ul. Krupówki

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę stoiska regionalnego nr 16 znajdującego się na ul. Krupówki od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. przeznaczonego do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych z Listy Produktów Regionalnych woj. Małopolskiego

2017-03-06


Przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych nr 2b, 10b, 13 znajdujących się na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych.Oferty należy składać do dnia 24.02.2017 do godz. 10:30.

2017-02-24


Ogłoszenie przetargu na dzierżawę stoisk nr 4, 5, 6 znajdujących się przy ul. Na Gubałówkę

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stanowisk handlowych do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych.Oferty należy składać do 24.02.2017 do godz. 10.30.

2017-02-24


Ogłoszenie przetargu na dzierżawę stoisk regionalnych nr 8 i 16 znajdujących się na ul. Krupówki

Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych nr 8, 16 do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych z Listy Produktów Tradycyjnych woj. małopolskiego znajdujących się na ul. Krupówki.Oferty należy składać do dnia 24.02.2017 do godz. 10:30.

2017-02-24


NAGRODY
REKLAMA