Przetargi ZCK

Ogłoszenie wyników przetargu

Dotyczy: Przetargu na oddanie w dzierżawę stoisk nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych

2018-05-28


Przetarg na dzierżawę stoisk ul. Krupówki

Zakopiańskie Centrum Kultury ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych na ul Krupówki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 od 01 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych z Listy Produktów Tradycyjnych woj. małopolskiego /Oscypek, Bryndza Podhalańska, Bundz, Redykołka itp./

2018-05-11


Przetarg na dzierżawę stoisk

Zakopiańskie Centrum Kultury ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę stoisk na ul. droga na Gubałówkę nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych.

2018-05-11


Ogłoszenie o zamówieniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, których przedmiotem jest "Wynajem wraz z technicznym zarządzaniem namiotu/hali festiwalowej na potrzeby organizacji 50. Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem."

2018-04-17


Ogłoszenie o zamówieniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, których przedmiotem jest 'Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 50. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

2018-04-17


Ogłoszenie o zamówieniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podst art 138 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, których przedmiotem jest "Wykonanie Oświetlenia i nagłośnienia w ramach festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2018".

2018-03-27


Ogłoszenie o zamówieniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, których przedmiotem jest "Wynajem wraz z technicznym zarządzaniem namiotu/hali festiwalowej na potrzeby organizacji 50. Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem."

2018-03-27


I N F O R M A C J A

o wynikach przeprowadzonego Konkursu Ofert na realizację zadań Gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2018.

2018-03-20


Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług na rzecz ZCK w zakresie druku materiałów promocyjnych

2018-02-27


Przetarg nieograniczony

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY ogłasza przetarg nieograniczony na:"Świadczenie usług na rzecz Zakopiańskiego Centrum Kultury w zakresie druku materiałów promocyjnych".

2018-02-09


NAGRODY
REKLAMA