Przetargi BPZ

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stanowisk handlowych mieszczących się na ul. Na Gubałówkę

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg na oddanie dzierżawę stanowisk handlowych do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych na okres od 01 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. mieszczących się na ul. Na Gubałówkę

2015-09-23


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych znajdujących się na ul. Krupówki

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych nr 7,8 na okres od 01 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych z Listy Produktów Tradycyjnych woj. małopolskiego znajdujących się na ul. Krupówki.

2015-09-23


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę budynku na pl. pod Gubałówką

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę budynku na pl. pod Gubałówką na okres od 1 października 2015 r. do 31 lipca 2018 r.

2015-09-16


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych. Termin składania wniosków upływa 10.09.2015 o godz. 10.30.

2015-09-10


Przetarg nieograniczony na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 47. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich

Zakopane: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 47. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.Numer ogłoszenia: 193244 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiTermin składania ofert upływa w dniu 07 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:30. Jawne otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00.

2015-08-12


Ogłoszenie o zamówieniu na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 47. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich

Zakopane: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 47. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich Numer ogłoszenia: 168894 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2015 r. o godzinie 10:30. Jawne otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00.

2015-07-23


Wyniki przetargu na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego informuje o wynikach przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych.

2015-07-09


Przetarg nieograniczony na zakwaterowanie i wyżywienie na 47. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg na zakwaterowanie i wyżywienie na 47. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

2015-07-03


Przetarg nieogrniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieogrniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych.

2015-07-01


Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoiska handlowego na ulicy Na Gubałówkę

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoiska handlowego nr 4 mieszczącego się na ulicy Na Gubałówkę

2015-07-01


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na pl. Pod Gubałówką. 27.06.2013

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych nr: 2b, 3a, 3b, 4b, 5b, 6b, 9a, 10a, 11a, 12a, 14a, 15a, 15b, 16a na okres od 10 lipca 2013 r....


Wyniki przetargu na wynajem i techniczne zarządzanie namiotem 02.05.2013

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: „wynajem i techniczne zarządzanie okrągłym lub prostokątnym namiotem mogącym pomieścić nie mniej niż 1200 osób”.


Wyniki przetargu na stoisko przy ul. Krupówki 26.04.2013

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoiska regionalnego przy ul. Krupówki, na okres od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r....


Przetarg na wynajem i techniczne zarządzanie namiotem 18.04.2013

Zakopane: Wynajem i techniczne zarządzanie okrągłym lub prostokątnym namiotem mogącym pomieścić nie mniej niż 1200 osóbNumer ogłoszenia: 155044 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiTermin składania wniosków o...


Wyniki przetargu na stoiska handlowe na pl. Pod Gubałówką 25.03.13

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na placu Pod Gubałówką.


NAGRODY
REKLAMA