Przetargi BPZ

Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego informuje o wyniku przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką. 

2013-07-19


Wyniki przetargu nieograniczonego na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich”.

2013-07-12


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na pl. Pod Gubałówką

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych nr: 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 9a, 10a, 11a, 12a, 14a, 15a, 16a, 16b na okres od 25 lipca 2013 r. do 31 lipca 2018 r. znajdujących się na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.07.2013 do godz. 10.30.

2013-07-11


Przetarg nieograniczony na remont i oddanie w dzierżawę budynku po dawnym "Barze Magda" mieszczącego się na pl. pod Gubałówką

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na remont i oddanie w dzierżawę budynku po dawnym "Barze Magda" mieszczącego się na pl. pod Gubałówką.  Termin składania ofert upływa 22.07.2013 o godz. 10.00.

2013-07-11


Przetarg nieograniczony na: Ochronę osób i mienia podczas 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich

Zakopane: Ochrona osób i mienia podczas 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich Numer ogłoszenia: 134237 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiTermin składania ofert upływa w dniu 12.07.2013 o godz. 11:30.

2013-07-08


Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na pl. Pod Gubałówką

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych.

2013-07-05


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Zakopane: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.Numer ogłoszenia: 255974 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiTermin składania ofert upływa w dniu 10.07.2013 o godz. 12:30.

2013-07-02


Wyniki przetargu nieograniczonego na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich”.

2013-07-01


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Zakopane: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 45. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Numer ogłoszenia: 107289 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiTermin składania ofert upływa w dniu 21.06.2013 o godz. 12:30.

2013-06-11


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na pl. Pod Gubałówką. 27.06.2013

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych nr: 2b, 3a, 3b, 4b, 5b, 6b, 9a, 10a, 11a, 12a, 14a, 15a, 15b, 16a na okres od 10 lipca 2013 r....


Wyniki przetargu na wynajem i techniczne zarządzanie namiotem 02.05.2013

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: „wynajem i techniczne zarządzanie okrągłym lub prostokątnym namiotem mogącym pomieścić nie mniej niż 1200 osób”.


Wyniki przetargu na stoisko przy ul. Krupówki 26.04.2013

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoiska regionalnego przy ul. Krupówki, na okres od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r....


Przetarg na wynajem i techniczne zarządzanie namiotem 18.04.2013

Zakopane: Wynajem i techniczne zarządzanie okrągłym lub prostokątnym namiotem mogącym pomieścić nie mniej niż 1200 osóbNumer ogłoszenia: 155044 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiTermin składania wniosków o...


Wyniki przetargu na stoiska handlowe na pl. Pod Gubałówką 25.03.13

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na placu Pod Gubałówką.


NAGRODY
REKLAMA