facebook instagram youtube

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na pl. Pod Gubałówką. 27.06.2013

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych nr: 2b, 3a, 3b, 4b, 5b, 6b, 9a, 10a, 11a, 12a, 14a, 15a, 15b, 16a na okres od 10 lipca 2013 r. do 31 lipca 2018 r. znajdujących się na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Biura Promocji Zakopanego przy ul. Kościeliska 7 w terminie do dnia 05.07.2013 do godz. 10.30.

NAGRODY
REKLAMA