Przetargi BPZ

Wyniki przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostarczenie i sprzedaż praw autorskich dokumentacji projektowo-kosztowej dla zmiany sposobu użytkowania połączonej z rozbudową, i przebudową budynku dawnej Straży Pożarnej położonego w Zakopanem.

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza wyniki przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostarczenie i sprzedaż praw autorskich dokumentacji projektowo-kosztowej dla zmiany sposobu użytkowania połączonej z rozbudową, i przebudową budynku dawnej Straży Pożarnej położonego w Zakopanem przy ul. Orkana 2a na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej pod nazwą „Zakopiańskie Centrum Edukacyjno-Sportowo-Kulturalne Sokół”

2015-02-01


Przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych znajdujących się na pl. Pod Gubałówką, przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych, wyrobów rzemieślniczych, artykułów i produktów spożywczych od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2018 r.

2015-01-16


Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych znajdujących się na ul. Krupówki

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych nr 2 i 3 znajdujących się na ul. Krupówki.

2014-12-19


Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostarczenie i sprzedaż praw autorskich dokumentacji projektowo-kosztowej zwanej dalej Dokumentacją dla zmiany sposobu użytkowania połączonej z rozbudową, i przebudową budynku dawnej Straży Pożarnej położonego w Zakopanem przy ul. Orkana 2a na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej pod nazwą Zakopiańskie Centrum Edukacyjno-Sportowo-Kulturalne Sokół

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, dostarczenie i sprzedaż praw autorskich dokumentacji projektowo-kosztowej zwanej dalej Dokumentacją dla zmiany sposobu użytkowania połączonej z rozbudową, i przebudową budynku dawnej Straży Pożarnej położonego w Zakopanem przy ul. Orkana 2a na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej pod nazwą Zakopiańskie Centrum Edukacyjno-Sportowo-Kulturalne Sokół.

2014-12-17


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych znajdujących się na ul. Krupówki

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk regionalnych nr 2, 3 na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych z Listy Produktów Tradycyjnych woj. małopolskiego znajdujących się na ul. Krupówki

2014-12-11


Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stanowiska handlowego na ul. Na Gubałówkę

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stanowiska handlowego nr 5 znajdującego się na ul. Na Gubałówkę do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych na okres od 15 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

2014-12-11


Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stanowisk handlowych na ul. Krupówki

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza wyniki przetargu na dzierżawę stoisk handlowych na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych z Listy Produktów Tradycyjnych woj. małopolskiego znajdujących się na ul. Krupówki.

2014-12-05


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stanowiska handlowego znajdującego się na ul. Na Gubałówką

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie dzierżawę stanowiska handlowego do sprzedaży serów i innych produktów mlecznych na okres od 15 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

2014-12-02


Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę terenu położonego na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę terenu położonego na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem w terminie od 15.12.2014 r. do 15.03.2015 r.

2014-12-02


Wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stanowisk handlowych na ul. Na Gubałówkę

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stanowisk handlowych nr 5, 6, 9, 10 na ul. Na Gubałówkę na okres od 01 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

2014-11-27


Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na pl. Pod Gubałówką. 27.06.2013

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych nr: 2b, 3a, 3b, 4b, 5b, 6b, 9a, 10a, 11a, 12a, 14a, 15a, 15b, 16a na okres od 10 lipca 2013 r....


Wyniki przetargu na wynajem i techniczne zarządzanie namiotem 02.05.2013

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: „wynajem i techniczne zarządzanie okrągłym lub prostokątnym namiotem mogącym pomieścić nie mniej niż 1200 osób”.


Wyniki przetargu na stoisko przy ul. Krupówki 26.04.2013

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę stoiska regionalnego przy ul. Krupówki, na okres od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r....


Przetarg na wynajem i techniczne zarządzanie namiotem 18.04.2013

Zakopane: Wynajem i techniczne zarządzanie okrągłym lub prostokątnym namiotem mogącym pomieścić nie mniej niż 1200 osóbNumer ogłoszenia: 155044 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiTermin składania wniosków o...


Wyniki przetargu na stoiska handlowe na pl. Pod Gubałówką 25.03.13

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na oddanie w dzierżawę stoisk handlowych na placu Pod Gubałówką.


NAGRODY
REKLAMA