facebook instagram youtube

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem 10 listopada o godz. 16.00 zaprasza na otwarcie wystawy "150 lat Sokolstwa Polskiego", które odbędzie się w sali "Kina Miejsce", ul. Orkana 2 (wejście z tyłu budynku Kina Sokół).


Wystawę poświęconą historii ruchu sokolego będzie można obejrzeć od  11 listopada 2017r. do 28 lutego 2018r. w godzinach popołudniowych w "Kinie Miejsce".
Ruch sokoli powstał w krajach słowiańskich w XIX wieku, a jego celem było podnoszenie sprawności duchowej i fizycznej oraz rozbudzenie ducha narodowego. Rzadko prezentowane fotografie ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Muzeum Tatrzańskiego oraz ze zbiorów prywatnych ilustrują historię tego fenomenu społecznego, organizacyjnego i kulturowego. Dzieje ciągle działającego "Sokoła" zakopiańskiego warte są przypomnienia, a obecna działalność sekcji może być dla wielu zaskoczeniem.  Zapraszamy!

NAGRODY
REKLAMA