facebook instagram youtube

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW ZAKOPANE

Zakopane, dnia 12.02.2018 r.

   OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW


Szanowni Państwo!

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY informuje, że nasza instytucja prowadzi rekrutację osób na wolne stanowiska ds.organizacji imprez oraz  ds. promocji.  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert na w/w stanowiska pacy.

 Kandydaci zainteresowani pracą przy organizacji imprez oraz wydarzeń
o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i sportowym
powinny posiadać następujące umiejętności:

- zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy własnej,

- podstawowa umiejętność obsługi programów komputerowych tj. Woord, Excel, Outlook,

- łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy zespołowej,

- samodzielność, systematyczność oraz dyspozycyjność,

- otwartość i komunikatywność,

- znajomość j. angielskiego.

Kandydaci zainteresowani pracą w dziale promocji powinny posiadać następujące umiejętności:

- dobra znajomość obsługi komputera,

- dobra znajomość j. angielskiego,

- umiejętność tworzenia tekstów  tzw. „lekkie pióro”,

- zdolności analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- inicjatywę i kreatywność.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach

Oferujemy zawarcie pierwszej umowy  na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

CV oraz list motywacyjny prosimy składać do dnia 05.03.2018 r. w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury przy ul. Kościeliskiej 7, od poniedziałku do piątku
w godzinach 900-1700, lub na adres e-mail: finanse2@promocja.zakopane.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902).

NAGRODY
REKLAMA