facebook instagram youtube

Zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych na zaprojektowanie szaty graficznej nowego serwisu internetowego Miasta Zakopane


Zakopane, 20.09.2017 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że ulega zmianie termin nadsyłania prac konkursowych na zaprojektowanie szaty graficznej nowego serwisu internetowego Miasta Zakopane, termin nadsyłania prac zostaje przedłużony do dnia 02.10.2017 do godziny 15.00.Otwarcie prac konkursowych nastąpi w dniu 02.10.2017 o godzinie 16.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 06.10.2017. 

Pojedynczy projekt należy składać na CD/DVD/pendrive w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem identyfikującym autora w siedzibie organizatora konkursu osobiście lub wysyłając prace pocztą listem poleconym priorytetowym z dopiskiem „Konkurs na zaprojektowanie szaty graficznej nowego serwisu internetowego Miasta Zakopane”.


Wraz z projektem/projektami należy złożyć wniosek zgłoszeniowy.

W związku z powyższym zmianą ulegają następujące punkty regulaminu konkursu na zaprojektowanie szaty graficznej nowego serwisu internetowego Miasta Zakopane: 

1. Punkt 5 „Miejsce i Termin Składania Aplikacji Konkursowych”
Podpunkt 3 otrzymuje brzemiennie: Termin składania prac upływa w dniu 02.10.2017 o godzinie 15.00.

2. Punkt 5 „Miejsce i Termin Składania Aplikacji Konkursowych”
Podpunkt 6 otrzymuje brzemiennie: Otwarcie prac nastąpi w dniu 02.10.2017 o godzinie 16.00 w siedzibie Organizatora konkursu.

3. Punkt 7 „Ogłoszenie Wyników”
Podpunkt 1 otrzymuje brzemiennie: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 06.10.2017 na stronie internetowej Organizatora konkursu.

4. Punkt 8 ”Nagroda”
Podpunkt 1 otrzymuje brzemiennie: Autor Zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy na wykonanie serwisu internetowego Miasta Zakopane najpóźniej do dnia 12.10.2017.Z wyrazami Szacunku,
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum KulturyBeata Majcher


PEŁNA INFORMACJA O KONKURSIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE bip.zakopane.eu

NAGRODY
REKLAMA