facebook instagram youtube

Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich

Urząd Miasta Zakopane informuje, że w okresie od 20.09.2017 r. do 30.06.2018 r. będą prowadzone roboty polegające na przebudowie drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem na odcinku: od skrzyżowania z ulicą Karłowicza do Kuźnic. Drugi etap przebudowy drogi obejmie wykonanie nowego skrzyżowania, chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia ulicznego.


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy mieszkańców, turystów i użytkowników ruchu drogowego. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o dostosowanie się do wprowadzonych zmian i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych robót.
NAGRODY
REKLAMA