facebook instagram youtube

Zmiana organizacji ruchu

Wydział Drogownictwa informuję, że na wniosek mieszkańców ul. Chyców Potok od dnia 25.08.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu na odcinku ul. Chyców Potok/Szymony Boczna, polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Chyców Potok z kierunkiem jazdy od drogi krajowej 47 do skrzyżowania ul. Szymony Boczna.


Prosimy użytkowników przedmiotowego odcinka drogi o zwracanie szczególnej uwagi na zainstalowane oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

NAGRODY
REKLAMA