facebook instagram youtube

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026

Informujemy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Miasta Zakopane wniosków, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026.

Szczegóły - https://www.zakopane.eu/strategia


NAGRODY
REKLAMA